Via een inzamel zuil bij de AH in Naarden, Amersfoortsestraatweg 3A,  gaan de leden van de Lionsclub Gooiland weer vreemd en oud en geld inzamelen voor staaroperaties in derdewereldlanden. Gedurende de maand December 2020 zal deze Zuil hier staan.

Elke Nederlander heeft wel vreemd en oud geld in de keukenla liggen en weet niet goed wat er mee te doen. Via de verzamel zuil kan hieraan een zinvolle bestemming gegeven worden.

De Lions zijn via hun netwerk in staat om munten en papiergeld uit de hele wereld om te zetten in euro’s. Oud geld dat door nationale banken niet meer wordt ingewisseld, wordt op veilingen aan de hoogst biedende verzamelaar verkocht.

De besteding gaat volgens het “Robin Hood” principe: rijken betalen voor armen. Elke € 10 van de actie verhoogt Wilde Ganzen tot € 15. Dat bedrag gaat naar oogklinieken in derdewereldlanden waar een staaroperatie € 30 kost. Rijken betalen € 15 boven de kostprijs. Met onze bijdrage van €15 heeft de kliniek dan €30 om daarmee een arme blinde gratis te opereren. Een indrukwekkende film over een oogkamp in de Himalaya staat op onze site: www.vreemdenoudgeld.nl

Bij eerdere inzamelacties waar deze Zuil ook bij de AH in Blaricum heeft mogen staan, is voor ruim 8000,- euro aan Oud en Vreemd Geld opgehaald, wat goed is voor ruim 500 Oogoperaties in derdewereldlanden!

Door de Coronatijd zijn veel huishoudens begonnen op met het opruimen van hun huis! We zien een toename van inleveren van Oud en Vreemd geld in de afgelopen tijd. Mocht u thuis nog Oud en Vreemd geld hebben liggen, geef dit dan een zinvolle nieuwe bestemming en lever deze in bij de Zuil! Mocht u heel veel zakjes hebben liggen of U wilt liever niet nu naar de AH in verband met het Corona, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met S.Haanappel, (saskia.haanappel@ziggo.nl ) zodat dit bij u thuis alsnog opgehaald kan worden!

Lionsclub Gooiland is een van de vijftig clubs in Nederland die aan de actie deelneemt. Jaarlijks wordt ruim € 100.000 bijeengebracht, goed voor ruim 6000 oogoperaties.

Alle Lions zijn onbetaalde vrijwilligers en bij hen blijft er dus nooit iets aan de strijkstok hangen. Daarom werd de charitatieve tak van de Lions tot de beste Niet Gouvernementele Organisatie (NGO) ter wereld uitgeroepen. Met 1.4 miljoen Lions in 205 landen, zijn de Lions de grootste serviceclub en beste NGO in de wereld.