“Afgelopen dinsdag 17 april was de officiële opening van de nieuwe vaatwasser in de koffiekamer. Deze vaatwasser hebben wij gesponsord gekregen van de Lionsclub Gooiland,  damesclub. De Lionsclub is een groep vrijwilligers die zich inzetten op verschillende maatschappelijke vlakken. De projecten die zij doen in het kader van service kunnen van materiële en immateriële aard zijn. Wij zijn ontzettend blij met de nieuwe en zeer snelle vaatwasser. Daarom hebben we een lid van de Lionsclub Gooiland, Brigitte, uitgenodigd voor de opening. Met het verzoek om zelf vuile vaat mee te nemen van thuis zodat wij de werkende vaatwasser konden laten zien.

2 leerlingen mochten bij de opening helpen. Winston en Renee uit de bovenbouw klas. De vaatwasser is nu officieel geopend door middel van het door knippen van het lint.

Nogmaals willen we de Lionsclub heel erg bedanken voor de cheque waarmee we de vaatwasser hebben kunnen kopen. We gaan er goed gebruik van maken.”